INSYTEMP C
INSYTEMP C
previous arrow
next arrow

PREDNOSTI:

    • VIŠESTRUKA NAMENA - INSYTEMP C zatvorene mobilne ograde predstavljaju najbolju opciju za zaštitu gradilišta u situacijama kada je neophodno potpuno g a izolovati od okruženja kao i događaja na otvorenom prostoru.
    • KVALITET - Sve naše mobilne ograde su napravljene korišćenjem najsavremenije tehnologije.
    • BRZA I JEDNOSTAVNA INSTALACIJA - Brza i jednostavna instalacija glavna su karakteristika mobilnih ograda.
    • KOMPAKTNA I STABILNA CELINA - Betonski blokovi predstavljaju stabilnu osnovu, dok metalni konektori omogućavaju da sistem mobilnih panela predstavlja kompaktnu i stabilnu celinu. Dodatna stabilnost i sigurnost može se postići upotrebom stabilizatora sa pločom i ostalih dodataka. Mobilne ograde mogu biti kompletirane jednokrilnom kapijom i/ili kapijom za vozila.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Dužina panela: 2.385 mm
Visina panela: 2.000 mm
Horizontalni U profili: 25 x 15 x 25 mm
Vertikalne cevi: 2 x Ø 40 mm
Ispuna: PVC TR 10 lim
Scroll to Top